کلام امام - آرشیو

چرا امام خمینی در جریان تسخیر لانه جاسوسی از تعبیر «انقلاب دوم» استفاده کرد؟

چرا امام خمینی در جریان تسخیر لانه جاسوسی از تعبیر «انقلاب دوم» استفاده کرد؟

ما با آمریکا در آن زمان جنگ داشتیم؛ حوادث آن زمان این جنگ را تایید می کرد. نکته ای که پیشتر درخصوص نظر امام گفتم، که قرار بوده هیاتی بیایند؛ ولی آمریکایی ها رفتار دیگری انجام دادند. نکته مهم در باره حادثه سیزده آبان منشا گروگانگیری است که موضوع شاه بود....

ادامه مطلب