کلید سعادت مملکت دانشجوها هستند

۱۶ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۹ کد : ۳۸۸۲۱ کلام امام
کلید سعادت مملکت دانشجوها هستند

کلید سعادت مملکت دانشجوها هستند

دانشجوها ذخایر این ملت هستند، مقدرات مملکت ما در آینده به دست دانشجویان امروز است. شئونات مختلفه کشور در دست دانشجویان است که آتیه کشور را آنها باید اداره بکنند. سعادت یک مملکت کلیدش به دست معلم است و به دست دانشجو... .بنابراین هر مملکتی در عالم، هر کشوری در عالم موجودیتش بسته است به دست دانشجو و معلم ...

صحیفه_امام، ج.7، ص. 254

text to speech icon

نظر شما :