جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس: جوانان، دفاع مقدس و رسالت امروز در بیانیه گام دوم

۱۱ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۱ کد : ۱۳۶۹۶ آخرین اخبار آموزشی و پژوهشی
جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: بزرگترین ایمان و اعتقادی که امام داشت این است که در دنباله‌ قیام لله حضرت ابراهیم خلیل و حضرت موسی کلیم الله و پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) که اعتقاد به قیام لله و انجام تکلیف الهی، سه باور عمیق داشتند: باور به خدا، به مردم و به خودش بود.
جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس: جوانان، دفاع مقدس و رسالت امروز در بیانیه گام دوم

به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ دوم محمد فهمیده قاسمزاده در هشتمین دوره اردوی طریق جاوید با موضوع" جوانان، دفاع مقدس و رسالت امروز در بیانیه گام دوم" اظهار کرد:  امام خمینی(ره)، این بزرگ مرد تاریخ اسلام با حضورش در عصر جدید به دنبال احیای اسلام ناب و انقلاب جهانی بود. هدف امام (ره)، پیوند دنیا با دین بود تا بتواند مردمی را که در غفلت بودند آگاه و بصیر کنند. و توانستند با همراهی مردم این انقلاب را به پیروزی برسانند و در استمرارش هم 40 سال گذشت.

وی گفت: میدانید که امام(ره)، در زمان شاه 15 سال در نجف اشرف تبعید بودند و قرار شد کویت و ترکیه و یا هر جایی که پیشبینی میکنند بروند هیچکدام از این کشورها هم امام را راه ندادند و امام مجبور شد به پاریس برود. مدتی آنجا بودند و بعد قرار شد تظاهرات و راهپیمایی که میشود برگردند به ایران. در زمان بازگشت امام به ایران یکی از خبرنگاران از امام سؤال کردند به نظر شما چقدر احتمال میدهید که پیروز شوید؟ ایشان فرمودند که ما همین الان هم پیروزیم. (امیدواری و اتکا به خداوند) پرسیدند چرا؟ فرمودند کسی که بتواند تکلیف الهی را انجام دهد همیشه پیروز است.

امیر سرتیپ دوم محمد فهمیده قاسمزاده عنوان کرد: شعار امسال که بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مطرح میکند این است که ما پیروزیم. پس بزرگترین ایمان و اعتقادی که امام داشت این است که در دنباله قیاملله حضرت ابراهیم خلیل و حضرت موسی کلیم و پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) که اعتقاد به قیاملله و انجام تکلیف الهی، سه تا باور عمیق داشتند: باور به خدا، به مردم و به خودش. یعنی تزکیه، اعتماد به نفس و امیدواری که در درون وجود مبارک حضرت امام بود و همچنین اعتقاد به قیاملله، انجام تکلیف الهی و وحدت کلمه و ایشان با این رموز توانستند اسلام را احیا کنند.

وی ادامه داد: در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یک توصیه اساسی که مقام معظم رهبری کردهاند این است که به یک جهاد بزرگ همه را دعوت میکنند بیانیهی «گام دوم انقلاب» تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و بهویژه جوانان که بهمثابه منشوری برای «دومین مرحلهی خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی» خواهد بود و دهه پنجم انقلاب را جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ میدانند و اینگونه است که «فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی» را رقم خواهد زد.

این بیانیه برای نا امیدی دشمن و اینکه به دشمن بگویند ما حتماً و صد در صد پیروز هستیم بر همان مبنایی که بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفتهاند که ما حتماً پیروزیم. چرا؟ چون تکلیفمان را انجام میدهیم. الان هم مقام معظم رهبری به عنوان رهبری که 30 سال در چالشهای بسیار بزرگ و استکبار برای این کشور پیشبینی کردهاند و در مسیر قرار دادهاند ثابت کردند که ما توانستیم، میتوانیم و پیروزیم. این شعاری است که ریشه در قرآن و احادیث و روایات دارد فقط ما باید در درون خود باور کنیم همانطور که امام باور کرد خدا، مردم و خودش را، هرکس از شما به تنهایی این کار را بکند پیروز است. در واقع بیانیه گام دوم انقلاب رسیدن به آرمانهای جدید تمدن اسلامی است.

امیر فهمیده بیان کرد: مقام معظم رهبری در فراز دوم بیانیه در چهل سالگی اشارهای به جوانان میفرمایند: جوانان عزیز شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دوم را در پیشبرد آن بردارید. محصول تلاش چهل ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته از تجربههایی گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی، رکورددار در رسیدن به رتبههای بالا در دانشها و فنّاوریهای مهم از قبیل هستهای، سلّولهای بنیادی، نانو، هوافضا و امثال آن. سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد، و بسی ویژگیهای افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجهی جهتگیریهای انقلابی و جهادی است. ایشان جوانان را محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی میدانند که خطاب به آنها میفرمایند: نگاه انقلابی و روحیهی انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهی اسلامی بسازند.

وی خاطر نشان کرد: فرصتهای مادّی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل میدهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند میتوانند با فعّال کردن و بهرهگیری از آن، درآمدهای ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بینیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد بهنفس کنند و مشکلات کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقهای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخشهایی از ظرفیّتهای کشور است.

امیر فهمیده در ادامه توصیههای اساسی حضرت امام را به جوانان بیان کرد: شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصرهی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشهایترین جهاد شما است. قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد، به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید و آخرین توصیهشان هم به دولت همین بود و اشاره کردهاند هیچوقت از دشمن نترسید و مجدد زندگی و حرکت جهادی و اندیشه انقلابی را توصیه کردهاند.

امیر فهمیده تأکید کرد: مقام معظم رهبری 5 بار از امام خمینی یاد میکنند و همه حرکتها و کارها را به حضور بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اتصال میدهند و هرچه که هست از وجود مبارک حضرت امام است و اینکه چطور توانستند از آن انحطاط 2500 ساله مردمی که در غفلت بودند را بیدار و آگاه نمایند. جوانهایی پیدا شدند در جبهه و جنگ که اگر به شهادت میرسیدند خانوادههایشان نه تنها ناراحت نمیشدند بلکه به اوج عزت، اقتدار و امیدواری میرسیدند. کشوری که شهادت دارد هیچگاه اسارات ندارد. فرهنگ جهاد و مقاومت و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت یکی از هنرهای حضرت امام و مقام معظمرهبری است تا این فرهنگ وجود دارد مطمئن باشید که شما پیروزید.

وی ادامه داد: رهبری اشاره میکنند باید حرکت عمومی توسط آحاد مردمی و جوانها انجام شود. همانطور که انقلاب به همین شکل پیروز شد. جوانهای متعهّد، محور این حرکتند. یک حرکتِ عمومیِ معقول و منضبط اوّلاً نیاز دارد به اینکه از صحنه یک شناختی وجود داشته باشد؛ یعنی این کسانی که حرکت را انجام میدهند یا محور این حرکتند یا لااقل تحریککنندهی این حرکتند، بایستی صحنه را درست بشناسند، باید بدانید جمهوری اسلامی امروز در چه وضعی است، با چه کسی روبهرو است، با چه کسی مواجه است، فرصتهایش کدامها هستند، تهدیدهایش کدامها هستند، دشمنهایش چه کسانی هستند، دوستهایش چه کسانی هستند؛ این باید دانسته بشود و شناخته بشود.

یک عنصر دیگری که برای این حرکت لازم است، میبایست یک جهتگیری مشخّصی داشته باشد؛ یک جهتگیری منطقی و قابل قبول، این جهتگیری، جهتگیری به سمت جامعهی اسلامی یا تمدّن اسلامی است؛ یعنی میخواهیم برویم به سمت تشکیل یک جامعهی اسلامی؛ و حرکت عمومی، ما را باید به اینجا و در نهایت به یک تمدّن پیشرفتهی اسلامی برساند.

ایشان در جایی دیگر کلمه آتش به اختیار را در حرکت عمومی نام میبرند. همانطور که جوانهای آن زمان لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند در آن زمان کار خیلی بزرگی بود و شجاعت میخواست. این یک حرکت عمومی، جهادی و دانشجویی بود؛ یعنی بیرون انداختن استکبار.

عنصر سوّمی که [این حرکت] نیاز دارد، باید یک عامل امیدبخشی وجود داشته باشد، یک نقطهی روشنی باید وجود داشته باشد. در هر حرکتی اگر چنانچه این نقطهی روشن، این نقطهی امیدبخش وجود نداشته باشد، حرکت پیش نمیرود.

عنصر چهارم این است که بالاخره در هر برههای از زمان راهکارهای عملی مورد نیاز است. حاصل این حرکت عمومی، رساندن و سپردن مدیریت کشور به جوانان است.

وی گفت: همانطور که شما میدانید خاصیت جوانی نشاط و سرزندگی است که به نظر بنده این جوانی و دوران دانشجویی یک فرصتی است که دوباره تکرار نمیشود و تجدیدناپذیر است و باید استفاده کرد. فرصت جوانی را استفاده کنید انس با خدا، نماز و قرآن را در وجود خود پرورش دهید و آخرین مطلبی که بنده برای خودسازی شما عرض میکنم این است: نماز، این نماز است که باورتان به خدا، به خودتان و به مردم را تقویت میکند. اولین، مهمترین و اساسیترین که برای شما در جوانی ماندگار است نماز است، اولین نیاز معنوی شماست. دومین مسأله قرآن است معجزه ماندگار الهی، میراث الهی برای بشریت، ما در همه کتابها، هدایت مطلق است؛ هر کلمه و آیهاش معجزه است. این قرآن است که شما را حفظ میکند و هدایت میکند. لحظهای از قرآن غفلت نکنید و نکتهی آخر ولایت است؛ عزیزان من اتصال به ولایت و رهبری در واقع موتور پیش برنده است؛ این امام است که خودش را فدای قرآن، نماز و اسلام و دین میکند مثل اباعبداللهالحسین(علیهالسلام).

امیر فهمیده در پایان به این نکته تأکید داشت: این ولایت قبلاً ولایت فقیه نبود که در سلسله ولایت الهی اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنوا ولی اصلی خداست أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکمْ و بعد پیامبر است و امام است و بعد اولیالامر است و ولایت فقیه. قبل از انقلاب ولایت فقیه نبود این مشعل هدایت و بصیرت لحظه به لحظه شما را هدایت میکند. قدر ولایت فقیه را بدانید. بزرگترین ارمغان این انقلاب و هدیهای که حضرت امام در اندیشهاش قبل از انقلاب در سال 42 بحث ولایت فقیه را مطرح کرد و مبارزات 15 ساله و بعد این پیروزی نعمت بزرگ ولایت در اختیار شماست. دلسوز، همراه و هدایتگر شماست و وجودش را در اختیار شما میگذارد. سعی کنید از این نعمت بزرگ ولایت که به زیبایی سکان این کشتی را هدایت میکنند، استفاده کنید امید مقام معظم رهبری به شماست پس این امیدواری را کامل کنید و انشاءالله این فوز و رستگاری را خداوند در دنیا و آخرت برای شما رقم بزند.

text to speech icon

نظر شما :