یحیی جهانگیری: تأثیر اندیشه های امام خمینی(ره) در فرامرز با رویکرد گفتمانی

۱۴ آبان ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۴ کد : ۱۲۷۶۹ آخرین اخبار آموزشی و پژوهشی
یک استاد دانشگاه گفت: امام(ره) در مفهوم انقلاب کرد، معنا و مفهوم انقلاب را جابه جا کرد و بر خلاف انقلابهای دیگر که فقط در سرزمین خودشان محصور هستند انقلاب ما در سرزمین ما زمینگیر نشد و ذاتاً فرامرزی بود.
یحیی جهانگیری: تأثیر اندیشه های امام خمینی(ره) در فرامرز با رویکرد گفتمانی

به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر یحیی جهانگیری مدیر کل ارتباطات علمی بین المللی دانشگاه مذاهب اسلامی، در درس‌گفتار « تأثیر اندیشههای امام خمینی(ره) در فرامرز با رویکرد گفتمانی » در هشتمین اردوی فرهنگی ـ آموزشی طریق جاوید، خاطر نشان کرد: عنوان طریق جاوید به ما نشان میدهد که خمینی بیش از اینکه برای ما یک نام باشد، یک مرام است و بیش از اینکه یک اسم باشد یک رسم است به همین خاطراست که پس از 30 سال هنوز نه تنها نام بلکه، مرام و رسم او را باید بازخوانی کنیم نه فقط بازخوانی بلکه باید باز روایت کنیم و نه فقط باز روایت که باید ایدههای او را بازسازی کنیم.

وی افزود: ما امروز گرد هم آمدهایم تا اثبات کنیم که خمینی یک نام نیست که فقط در موزهها و کتابخانهها و در مرقدش او را جستجو کنیم، بلکه نام، مرام، ایده، ایدئولوژی و مکتب است که میتوان امروز هم از او یاد گرفت. مردی که فقط به عشق او ربع میلیون انسان، جانشان را دادند و شهید شدند، که البته این تعداد بدون در نظر گرفتن تعداد جانبازانی که همچنان دست و پنجه نرم میکنند هست. اینها را برای خارجیها میگویم تا بدانند مردی که تشیع پیکرش هنوز جزء رکوردهای گینس است، باید بازشناسی و باز روایت شود و توسط من و تو بازسازی! چه شعر زیبایی بود در دبیرستان از سلمان هراتی که:

                        بسیار بود رود در آن برزخ کبود           اما دریغ، زهره‌‌ی دریا شدن نداشت

فیلسوفها و روحانیها و فقهای زیادی در طول تاریخ آمدهاند و مثل من و تو هم آمدهاند و میآیند و خواهند آمد، فقط نام برخیها برجسته خواهد شد. نام آنهایی که تاریخ را فقط نمیخوانند و صرفاً تقلید کنند بلکه تاریخ را میسازند و امام(ره) یکی از این افراد بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ما امروز از امام(ره) صحبت نمیکنیم که او را بشناسیم بلکه صحبت می کنیم تا خود را بشناسیم، رسالت و هویت خود را دریابیم. امروز بیشتر از آنکه از خمینی- روح خدا بگوییم از خودمان میگوییم و طریق جاوید را پیشرو میگذاریم تا راه و مسیرمان باشد، رسم و مراممان باشد. من باید چه کنم؟ ما بیشتر جمله خبری به کار میبریم تا پرسشی، به عنوان مثال: او این کار را انجام داد. بسیار خوب، وظیفه من چیست؟ چه اتفاقی باید بیفتد تا خمینیها تکثیر شوند؟ سلولهای خمینی(ره) امروز نه فقط در ایران که باید در دنیا تکثیر شود! خمینی نباید اپسیلون باشد. او میتواند به تعداد تکثر انسانها از اندونزی تا آفریقا و از استرالیا تا اروپا تکرار شود و این تکرار فقط توسط من و شما آفریده خواهد شد. امروز آمدهایم اینجا تا بتوانیم راه خود را بشناسیم و دیگر اینکه این اپسیلون را به تعداد متکرر و متکثر زیاد کنیم.

وی تشریح کرد: با توجه به موضوع سخنرانی، میخواهم یافتههای امام و انقلاب و رسالت خودم را روایت کنم تا بفهمیم که رسالت ما در دنیای امروز در این جایگاه چیست؟! قصه ما از دوران تحصیلم در دانشگاه ژاپن آغاز میشود تا روزی که در آفریقا بسر میبردم و سپس به ایران برگشتم... ما از امامی صحبت میکنیم که انقلابش فقط برای ایران نیست و تنها یک انقلاب ایجاد نکرد که ما به آن اکتفا کنیم؛ بلکه انقلاب ایشان، چند وجهی بود و این تفاوتی است بین انقلاب ایران و انقلابهای دیگر که تنها و تنها یک انقلاب است. اگر ما به این انقلاب بسنده کنیم با کشوری مثل آفریقایجنوبی و زیمباوه هیچفرقی نخواهیم داشت و آنوقت میتوانید آن جمله معروف «فرانتس فانون» را روایت کنید که: انقلاب فرزندان خود را میبلعد.

وی ادامه داد: باید به حقیقت بگوئیم که امام انقلابی در مفهوم انقلاب کرد، معنا و مفهوم انقلاب را جابهجا کرد و به خاطر همین است که انقلابهای دیگر فقط در سرزمین خودشان محصور هستند ولی انقلاب ما در سرزمین ما زمینگیر نشد و ذاتاً فرامرزی بود.

وی با تأکید بر اینکه 15 خرداد 1341، روز تولد و آغاز تحقق انقلاب کشورمان است، خاطر نشان کرد:  در سال 1340 عدهای خدمت امام میرسند و از ایشان میپرسند که چه در سر دارید؟ ایشان میفرمایند که من خواهان این هستم که انقلاب در کشور ایران اتفاق بیفتد و بعد باز هم میپرسند که پس از آن چه و ایشان دوباره میفرمایند که میخواهم انقلاب در جهان اسلام روی دهد و باز هم در ادامه میفرمایند که خواهان تحقق انقلاب در سطح جهان هستم. کدام انقلابسازی چنین ایدهای داشته است؟ از موگابه زیمباوه بگیرید تا هر شخصیت دیگر. آنها در حقیقت بهدنبال این بودند که در جایگاه حاکمان زمان خود قرار گیرند، اما امام(ره) فرمودند که هدف من تغییر اشخاص نیست ولذا پس از آمدن به ایران فرمودند من آمده بودم که یک سیستم، رویکرد، باور و رهیافت را تغییر دهم و یکسره به قم رفتند.

وی در ادامه افزود: بزرگترین خدمتی که امام به دنیا و دانش سیاسی کرد این بود که معنای انقلاب را دگرگون ساخت(انقلابی در انقلاب). در همین راستا اگر نگاهی به کشورهایی مثل اندونزی بیاندازیم میبینیم که به انقلاب ما تأسی نموده و کتابهای دکتر مطهری و دکتر بهشتی به عنوان ایدئولوگ در آنجا انتشار یافته و داستانهایی از انقلاب ایران و... در بین مردم رایج است و نکته دیگر اینکه با عنایت به نفوذ فرهنگ ما در میان خود، شیفتهوار اسامی خود را از نام افراد مؤثر در انقلاب ایران برگزیدهاند.امروز انقلاب ما و خمینی در کجاست؟ سه تصویر موجود است اما قبل از آن اجازه دهید که من نگاه کوتاهی به گذشته داشته باشم.اگر شما سفری به هند و در پی آن به کشمیر داشته باشید خواهید دید که در آنجا منزل و خیابانی نیست مگر اینکه تصاویر شهدای ایرانی نظیر شهید حججی و... بر آن نقش بسته است! به همین خاطر است که به کشمیر، «ایران صغیر» میگویند. که به عقیده بنده، از حیث کمیتی، ایران صغیر اما از حیث کیفیتی و انقلابی، ایران کبیر یا ایران اکبر است! این تصویر خوبی از انقلاب ایران و امام خمینی است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: تصاویر مبهمی از ایران در کشورهای دیگر وجود دارد: دو سال پیش در دانشگاه زیمباوه(آفریقا) من تدریس میکردم. روز اولی که به دانشگاه رفتم با کت و شلوار و به صورت کاملاً رسمی وارد شدم تا اینکه دانشجویان سؤال کردند که خود را معرفی کنید. تا گفتم که از ایران آمدهام. بسیار متعجب و حیرتزده به من نگریستند و خواستند بدانند که بعد از صدام، اوضاع کشور ما چگونه است! و تازه فهمیدم که آنها فرق بین ایران و عراق را نمیدانند و نکته دیگر اینکه جنگ به اتمام رسیده . مثال دیگری برای تصویر مبهم از جمهوری اسلامی ایران: یکبار آقای نجفزاده خبرنگار واحد خبر در آمریکا با مردم مصاحبه میکردند در خصوص ایران، که متأسفانه آنها ایران را به عنوان یک کشور نمیشناختند و پس از آگاهی تصورشان این بود که ایران، کشوری در آفریقاست.

وی ادامه داد: برخی میگویند انقلاب ما دنیا را فراگرفته است که با گزارش بالا همخوانی ندارد ولی از طرفی انقلاب خمینی تا اندونزی رفته است؛ چرا اهل تسنن عشق به امام دارند؟ چون ایشان هیچوقت بهدنبال تغییر دینها نبود و تنها بهدنبال بیان کردن حق بود لذا سنی در عین سنی بودن عشق او را در سینه خود داشت آنچنان که اندونزیایی تسنن و کشیش استرالیایی او را دوست داشتند به گونهای که این کشیش اظهار میکرد که یک مدافع حرم است و برای جنگ به سوریه رفته است.

جهانگیری بیان کرد: تصویر دیگری وجود دارد: من در دانشگاه کیوتو(پایتخت سابق ژاپن) تدریس میکردم و هنگامیکه دانشجویانم مطلع شدند که ایرانی هستم بهت و حیرت چهرههایشان را فرا گرفت و اظهار داشتند که تصورشان از ایران مردمی بوده که در خانههایشان چاه نفت دارند و با فروش نفت روزگار خود را سپری میکنند. با خود گفتم که چگونه میتوانم این تصویری که در ذهن آنهاست و مربوط به کشوری عقبمانده و متعلق به قرن 11 است را عوض کنم، لذا چند تصویر از پایتخت را نشانشان دادم ولی باور این مطلب برایشان سخت بود و این موارد را متعلق به سوئیس یا کشورهای پیشرفته دیگر میدانستند نه ایران.

وی با اشاره به اینکه تصویر سومی وجود دارد، که دشمن در حال ساخت آن است و مخرب و خطرناک است گفت: در آخرین سفرم به سیدنی، در فروشگاه کتاب فرودگاه کتابی درخصوص ایران توجه مرا به خود جلب کرد وقتی آن را تورق کردم، متوجه شدم که ایران را بسیار خطرناک معرفی نموده، نظیر تصویری که در حال حاضر ما از سوریه داریم. ضمن اینکه باید بگویم هماکنون هم در سوریه اماکنی هست که اصلاً تصور ما به آنجا نمیرسد و مردم آنجا هم در حال زندگی عادی خود هستند و ... .

این وظیفه همگی ماست که اجازه ندهیم که تصویر ایدهآلی که بیرون از مرزها وجود دارد، مبادا با عملکرد اشتباه و ناقص ما به چالش کشیده شود و البته نسبت به تصویر مبهم هم همینطور، از این جهت که باید آن تصویر را به ایدهآل تبدیل کنیم! حتی شما دانشجویان خارجی که باید این راه و اندیشه را به دنیا معرفی کنید. باور کنید اگر چنین اتفاقی بیفتد همه استقبال خواهند کرد.

وی افزود: قصد گفتن و باز کردن تصویر مخرب را ندارم اما در حد چند جمله عرض میکنم که اسلام به کجا رفته است؟! در اروپا و برخی کشورهای دیگر صدای اللهاکبر به جای اینکه صدای تکبیر باشد، صدای تکفیریهاست که مردم را از گرد مسلمانان پراکنده میکند، صدایی که بلال و بلالها با مقاومتهای سرسختانه، تحمل مشقتها و شکنجههای ناجوانمردانه به ما رساندند اکنون از صدای تکبیر به صدای تکفیر تبدیل گردیده؛ نام اسلام بهشدت ایجاد هراس میکند، آیا امروز به خمینی نیاز نداریم؟ ایشان تشنگی به اسلام را در مردم ایجاد کردند و پس از انقلاب اسلامی، آمار گرایش به دین اسلام به شدت رو به افزایش نهاد؛ اما چه کسی این زمین آماده برای کشت را بهرهبرداری نمود؟ ترکیه و عربستان؛ عربستان با ساخت دانشگاههای وسیع و بزرگ در دنیا و جذب نخبهها و نابغههای علمی، بیشترین تألیف و کتاب و بیشترین مبلغ را در سراسر دنیا دارد. با این هدف که ایران و اسلامی که مد نظر دارد باید از بین رفته و نابود شود. بهمنظور رسیدن به این هدف و با ایجاد اسلامهراسی از نوع ایرانی است که عربستان مزدورهای خود را برای حوادثی نظیر حادثه فرانسه گسیل میدارد و علیرغم مقصر دانستن ایران، پس از دستگیری افراد دستاندرکار این واقعه، افراد اعتراف میکنند که تبعه کشور عربستان هستند! ما باید تلاش کنیم با تأسی از نام و راه امام کاری کنیم که در چنین حوادثی، دیگران نیز همراه با ما فریاد برآورند که این حادثه ربطی به ایران ندارد و ایران از این ماجرا جداست!

جهانگیری با تأکید بر اینکه ترکیه، کشوری لائیک است و در حال صدور اسلام به خارج از مرزهای خود میباشد بهطوری که تنها مسجد ژاپن به همت ترکیه بنا شده، همینطور در ژوهانسبورگ کلی مدرسه و مسجد بنا کرده و در بیشکک دو دانشگاه، چندین مسجد و مدرسه ساخته اظهار کرد: انقلاب امام یک پروژه نبود بلکه پروسه بود، یک پدیده نبود بلکه یک روند بود. یک فرایند بود که همیشه باید ادامه پیدا کرده و ساری و جاری باشد.

وی یادآور شد: که این انقلاب با نفس قدسی این مرد بزرگ شروع شد ولی با راهی که او آفرید باید ادامه پیدا کند و مطمئن باشید که این انقلاب خواهد رفت اما مهم این است که ما نقشی در آن بیافرینیم یا نه!

این آب میرود پای سپیداری، این انقلاب میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی، دلی در زیمباوه، دلی در اندونزی، مردمان سر رود آب را میفهمند، گل نکردندش... من و تو که در ایران هستیم، آب را و انقلاب را گل نکنیم.

text to speech icon

نظر شما :