نهمین دوره فرهنگی دانشجویی طریق جاوید با محوریت انقلاب اسلامی و مقاومت؛ بیداری مستضعفان جهان