جوایز جشنواره

تعداد بازدید:۱۵۱۰

 

شعرکلاسیک:

رتبه اول: لوح سپاس، تندیس و کارت هدیه به مبلغ 15،000،000 ریال

رتبه دوم: لوح سپاس، کارت هدیه به مبلغ 10،000،000 ریال

رتبه سوم: لوح سپاس، کارت هدیه به مبلغ 5،000،000 ریال

شعر نو:

رتبه اول: لوح سپاس، تندیس و کارت هدیه به مبلغ 15،000،000 ریال

رتبه دوم: لوح سپاس، کارت هدیه به مبلغ 10،000،000 ریال

رتبه سوم: لوح سپاس، کارت هدیه به مبلغ 5،000،000 ریال

داستان کوتاه:

رتبه اول: لوح سپاس، تندیس و کارت هدیه به مبلغ 15،000،000 ریال

رتبه دوم: لوح سپاس، کارت هدیه به مبلغ 10،000،000 ریال

رتبه سوم: لوح سپاس، کارت هدیه به مبلغ 5،000،000 ریال

خاطره نویسی:

رتبه اول: لوح سپاس، تندیس و کارت هدیه به مبلغ 15،000،000 ریال

رتبه دوم: لوح سپاس، کارت هدیه به مبلغ 10،000،000 ریال

رتبه سوم: لوح سپاس، کارت هدیه به مبلغ 5،000،000 ریال

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری شرقی، پلاک 72، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی، طبقه اول، مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی

شماره تماس:16-66970614