شرایط و ضوابط جشنواره

تعداد بازدید:۱۶۷۸

 

 • زمان برگزاری، نحوه ارسال و نوع داوری و گزینش آثار برگزیده در فراخوان دوم به اطلاع خواهد رسید.
 • مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و گرایش محدودیتی ایجاد نمی‌کند.
 • داستان‌های ارسالی قبلاً منتشرنشده باشند.
 • داستان‌های منتخب در یک مجموعه چاپ خواهد شد.
 • در صفحه نخست اثر، مشخصات نویسنده (نام و نام خانوادگی، شماره ملی، دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک) ذکر شود.
 • تکمیل و ارسال فرم شرکت در جشنواره الزامی است.
 • دانشجویان در انتخاب موضوعات آزاد هستند.
 • دبیرخانه در ویرایش و اصلاح آثار جهت چاپ آثار آزاد است.
 • در رشته‌های شعر نو، شعر کلاسیک، فایل آثار به‌صورت تایپ‌شده با برنامه word2003-2010 در صفحات A4 با فونت B nazanin در اندازه 14 در سامانه جشنواره ثبت گردد.
 • در رشته داستان کوتاه، حداکثر 1000 کلمه تایپ‌شده با برنامه word2003-2007 در صفحات A4 با فونت B nazanin در اندازه 14 در سامانه ثبت گردد.
 • هر دانشجوی شرکت‌کننده مجاز است در هر زمینه حداکثر3 اثر در سامانه ثبت نماید.
 • رعایت محورهای جشنواره برای ثبت و ارسال آثار ضروری است.
 • تذکر مهم: در این بخش، دبیرخانه‌های دانشگاهی و میزبان از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنها محل رجوع داوران فایل الکترونیکی اثر می‌باشد.
 • در بخش شعر نو، شاخص‌هایی همچون «فرم»، «زبان»، «تصویرپردازی»، «نظم ارگانیکی»، «اندیشه»، «تکنیک» و «خلاقیت» موردتوجه داوران است.
 • در بخش شعر کلاسیک، شاخص‌های «موسیقایی» با ملاک «رعایت وزن و قافیه»، «زبان»، «خیال»، «وحدت»، «اندیشه» و «خلاقیت» نیز ازجمله شاخص‌های موردتوجه در داوری اشعار کلاسیک هست.
 • در بخش داستان کوتاه، موضوع و تم، طرح، شخصیت‌پردازی، گفتگو، فضاسازی، پرداخت، لحن داستان و زاویه دید از موارد مورد ارزیابی خواهد بود.
 • در بخش نثر ادبی، مضمون و محتوا، بهره‌گیری از آرایه‌های ادبی، فصاحت و بلاغت، انسجام از شاخص‌های مهم ارزیابی است.

نحوه ارسال آثار

ارسال از طریق سایت www.sccir.ir