شرایط نگارش مقاله

تعداد بازدید:۳۴۰۲

• ارسال مقالات صرفاً از طریق پایگاه اطلاع رسانی به آدرس www.sccir.ir امکان پذیر می باشد.

• لازم است مقالات ارسالی مشتمل بر اطلاعات فردی، شماره تماس و پست الکترونیکی نویسنده/ نویسندگان محترم باشد.

• مقاله شامل چکیده(200 تا 250 کلمه)، واژگان کلیدی، مقدمه، متن، نتیجه گیری و منابع باشد.

• مقالات ارسالی با حجم 15 تا 25 صفحه، در محیط WORD با فونت 14، به همراه فایل PDF آن به دبیرخانه ارسال شود.

• مقالات ارسالی باید در چهارچوب موضوعات اعلام شده باشد.

شایان ذکر است مقالات دریافتی توسط اساتید و داوران مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهند گرفت و تمامی مقالات پذیرفته شده، در کتاب مجموعه مقالات به چاپ خواهد رسید. و همچنین به تمامی مشارکت کنندگان و مقالات ارائه شده گواهینامه ارائه خواهد شد و مقالات برگزیده نیز، در مجلات معتبر به چاپ خواهند رسید.