بخش های جشنواره

تعداد بازدید:۱۴۹۰

بخشهای جشنواره

  1. شعر( کلاسیک، نو)
  2. داستان کوتاه
  3. خاطره نویسی

موضوعات جشنواره

 - انقلاب اسلامی ایران، احیای هویت اسلامی

-  مقاومت و هویت فرهنگی و تاریخی

- انسان شناسی از منظر امام خمینی(ره)

- خودباوری از منظر امام خمینی(ره)

- آزاد اندیشی و هویت اخلاقی

- امام خمینی(ره) و هویت ملی

- بیداری از منظر امام خمینی(ره)

- جنگ، دفاع مقدس و شهدا

- اخلاق مداری، هویت دینی

- 40 سالگی انقلاب اسلامی

- نهضت های رهایی بخش

- جوانان و ظلم ستیزی

- جوان، دشمن شناسی

- جوان، هویت دینی

- عدالت اجتماعی

مهلت ارسال آثار :15اسفند ماه 1397