درباره جشنواره

تعداد بازدید:۱۴۸۵

امام خمینی(ره) از جمله متفکرانی بودند که افزون بر جایگاه رفیع دینی، بر هویت ملی نیز به عنوان یک مفهوم مهم و کلیدی تأکید داشتند و شناخت و تبیین دقیق آن را مهم‌ترین عامل شناخت اهداف و جهت‌گیری‌های هر نوع حرکت اصلاحی و نوسازی در کشورهای جهان سوم می‌دانستند. 

در دیدگاه‌ امام‌ عنصر اصلی‌ و کلیدی‌ هویت‌ ملی‌ ایرانیان‌، فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌ است‌ که‌ فرهنگی‌ انسانی‌، سالم‌ و مستقل‌ است‌ و توانایی‌ ساختن‌ انسان‌هایی‌ مستقل‌ و کشوری‌ قدرتمند را دارد. امام‌ بر خلاف‌ کسانی‌ که‌ بر عناصری‌ همچون‌ نژاد، سرزمین‌، رنگ‌ و جنس‌ تأکید می‌کنند، معتقدند که: اساساً فرهنگ‌ هر جامعه‌، هویت‌ و موجودیت‌ آن‌ جامعه‌ را تشکیل‌ می‌دهد. بر این‌ پایه‌، ایشان‌ فرهنگ‌ را بالاترین‌ و والاترین‌ عنصری‌ می‌دانند که‌ در موجودیت‌ جامعه‌ دخالت‌ دارد و با انحراف‌ فرهنگ‌، هویت‌ جامعه‌ دچار آسیب‌ جدی‌ می‌شود و با ارتزاق‌ فرهنگ‌ مخالف‌، هویت‌ جامعه‌ مستهلک‌ شده‌ و موجودیت‌ خود را از دست‌ می‌دهد.

امام‌ خمینی(ره)‌ شناخت‌ و احیای‌ هویت‌ ملی‌ را رمز استقلال‌ و قدرت‌ کشور و مانعی‌ در راه‌ گسترش‌ سلطه‌ قدرت‌های‌ جهانی‌ می‌دانند و‌ همواره‌ تأکیددارند: هیچ‌ نحو استقلالی‌ حاصل‌ نمی‌شود، الا اینکه‌ ما خودمان‌ را بشناسیم. در جای‌ دیگر می‌گویند: ما تا تمام‌ حیثیت‌ خودمان‌ را نفهمیم‌، نفهمیم‌ که‌ چه‌ بودیم‌، ما در تاریخ‌ چه‌ بوده‌ و چه‌ هستیم‌، چه‌ داریم‌، تا این‌ها را نفهمیم‌، استقلال‌ نمی‌توانیم‌ پیدا کنیم‌ و یا: هیچ‌ ملتی‌ نمی‌تواند استقلال‌ پیدا بکند، الا اینکه‌ خودش‌، خودش‌ را بفهمد. مادامی‌ که‌ خودشان‌ را گم‌ کردند و دیگران‌ را جای‌ خودشان‌ نشاندند، استقلال‌ نمی‌توانند پیدا کنند.

بر این‌ اساس‌ امام‌ بازگشت‌ به‌ خویش‌ و احیای‌ هویت‌ ملی‌ و تقویت‌ آن‌ را مهم‌ترین‌ عامل‌ جهت‌ حفظ‌ قدرت‌ و استقلال‌ کشور و مانعی‌ فرا راه‌ هر گونه‌ سلطه‌ خارجی‌ تلقی‌ می‌کنند و از آنجا که‌ به‌ نظر ایشان‌ عنصر اصلی‌ هویت‌، فرهنگ‌ است‌، شناخت‌ و تقویت‌ آن‌ را مهم‌ترین‌ عامل‌ حفظ‌ موجودیت‌ کشورها در مقابل‌ جریان‌ پر قدرت‌ فرهنگی‌ غرب‌ و موج‌ ایدئولوژی غربی‌ کردن می‌دانند.‌‌

 لذا تأمل در بیانات و سیره عملی امام خمینی نشان می‌دهد که ایشان در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی گام‌های بسیار مؤثری برای بازسازی هویت ملی ایران برداشتند. در نهایت، با فراهم شدن شرایط و بستر مناسب، روند بازسازی هویت ملی در ایران آغاز شده، اما مانند همه کارهای فرهنگی به زمانی طولانی نیاز دارد. با این حال بازسازی هویت ملی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی در عصر حاضر ارزیابی شود.

 

لذا با توجه به چشم‌انداز امام(ره) از تعریف هویت، مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی در نظر دارد پس از گذشت یک دهه از فعالیت این مرکز، جشنواره سراسری ادبی طریق‌جاوید را در آستانه چهل سالگی انقلاب، هفتمین دوره از این جشنواره معظم فرهنگی را با هدف بسط و ترویج اندیشه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی برای رسیدن به استقلال همه جانبه و بازگشت به هویت اصیل، فراهم آوردن زمینه‌ای به منظور تدقیق و واکاوی نظام اندیشه‌ای انقلاب اسلامی به منظور احیای هویت اسلامی، تشویق و ترغیب دانشجویان به شناخت هرچه بیشتر از حفظ هویت فرهنگی و اسلامی در محیط دانشگاه و به‌کارگیری شعر، ادبیات و زبان به مثابه ابزاری بسیار تأثیرگذار در احیاء هویت ملی برگزار نماید.