درس اخلاق-عرفان

مبارزه با نفس

مبارزه با نفس

بدان که از براى نفس انسانى یک مملکت و مقام دیگر است که آن مملکت باطن و نشئه «ملکوت» اوست که جنود نفس در آنجا بیشتر و مهمتر از مملکت ظاهر است.

ادامه مطلب