کلام امام

پیام تاریخی امام به مناسبت قیام ۱۹ دی مردم قم

پیام تاریخی امام به مناسبت قیام ۱۹ دی مردم قم

روسیاه باد رژیمی که علمای عظیم الشأن اسلام را با رژیم منحط خود و انقلاب خونین رسوای خود موافق معرفی می کند. رسوا باد رژیمی که از وحشت زدگی می خواهد با افترای به فقهای مذهب، ملت را اغفال کند. ملت ایران که پیشرو آن روحانیت است با انقلاب قلابی که به امر اجانب سودجو انجام گرفت سرسختانه مخالف است.

ادامه مطلب
چرا امام خمینی در جریان تسخیر لانه جاسوسی از تعبیر «انقلاب دوم» استفاده کرد؟

چرا امام خمینی در جریان تسخیر لانه جاسوسی از تعبیر «انقلاب دوم» استفاده کرد؟

ما با آمریکا در آن زمان جنگ داشتیم؛ حوادث آن زمان این جنگ را تایید می کرد. نکته ای که پیشتر درخصوص نظر امام گفتم، که قرار بوده هیاتی بیایند؛ ولی آمریکایی ها رفتار دیگری انجام دادند. نکته مهم در باره حادثه سیزده آبان منشا گروگانگیری است که موضوع شاه بود....

ادامه مطلب