بازدید دانشجویان منتخب هشتمین دوره اردوی ملی طریق جاوید از جماران

۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰

دانشجویان منتخب هشتمین دوره اردوی ملی طریق جاوید امروز (6 شهریور) با حضور در جماران از بیت، حسینیه و نگارستان جماران بازدید کردند.