گزارش تصویری نخستین جلسه کمیته علمی همایش انقلاب اسلامی و قدرت اجتماعی؛ گذشته، حال و آینده (با تأکید بر بیانیه گام دوم)

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰