مراسم اختتاحیه دوازدهمین اردوی منطقه ای طریق جاوید با محوریت وحدت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) در کتابخانه عمومی امام خامنه ای در سنندج

۰۵ آذر ۱۳۹۷ ۶