گزارش تصویری نشست خبری همایش ملی انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل

۲۲ آبان ۱۳۹۷ ۵

همایش انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره) از نظریه تا عمل